About Me

Paul Kilgannon is a Coach and Athlete Mentor, Author and Creator of The CARVER Coaching
Framework which is used internationally across a number of sports and industries. He helps people
build their ‘Coaching World’ and consults with Sporting Organisations and Clubs, as well as
Corporate Entities in the area of creating Learning and Performance Environments. He has a
particular interest in Youth Sports Coaching and has spent my adult life coaching across all age
groups.

Paul believes strongly in a positive, holistic approach to coaching in sport- developing both ‘the
person’ and ‘the athlete. He believes lessons learned in sport can and must positively contribute to
all areas of life. Paul espouses Coach Development as the single most important agent for change in
sport and all performance domains. Through his ‘CARVER Framework’, he provides a consultancy
service and a variety of Coaching Workshops to coaches, athletes, teams, clubs and organisations
across numerous sports and beyond.

Seo é an t-eolas atá fuaim ar an suíomh idirlín:

Cóitseálaí, Oideoir Cóitseála agus Údar é Paul Kilgannon agus is é a chruthaigh an CARVER Framework. Tá suim ar leith aige i gCóitseáil Spóirt don Óige. Creideann sé go láidir i gcur chuige atá dearfach agus iomlánaíoch i dtaca le daoine óga a chóitseáil sa spórt – is é sin ‘an duine óg’ agus ‘an lúthchleasaí’ araon a fhorbairt. Creideann Paul gur féidir agus go gcaithfidh go mbeadh tionchar dearfach ag na nithe a fhoghlaimítear sa spórt ar gach réimse den saol. Taobhaíonn sé le Forbairt Chóitseála mar an gníomhaire aonair is tábhachtaí le hathrú a chur ar spórt don óige. Tríd an ‘CARVER Framework’ atá aige, cuireann sé seirbhís chóitseála agus réimse de Cheardlanna Cóitseála ar fáil do chóitseálaithe, lúthchleasaithe, foirne, clubanna agus eagraíochtaí thar réimse de spóirt agus thairis sin.

Copyright Paul Kilgannon 2021
Website by Grafton Digital.