About Me

Paul Kilgannon is a Coach, Coach Educator, Author and the Creator of The CARVER Framework. He has particular interest in Youth Sports Coaching.

Paul believes strongly in a positive, holistic approach to coaching youth in sport- developing both “the youth” and “the athlete”. He believes lessons learned in sport can and must positively contribute to all areas of life.Paul espouses Coach Development as the single most important agent for change in youth sport. Through his ‘CARVER Framework’, he provides a consultancy service and a variety of Coaching Workshops to coaches, athletes, team, clubs and organisations across numerous sports and beyond.

Seo é an t-eolas atá fuaim ar an suíomh idirlín:

Cóitseálaí, Oideoir Cóitseála agus Údar é Paul Kilgannon agus is é a chruthaigh an CARVER Framework. Tá suim ar leith aige i gCóitseáil Spóirt don Óige. Creideann sé go láidir i gcur chuige atá dearfach agus iomlánaíoch i dtaca le daoine óga a chóitseáil sa spórt – is é sin ‘an duine óg’ agus ‘an lúthchleasaí’ araon a fhorbairt. Creideann Paul gur féidir agus go gcaithfidh go mbeadh tionchar dearfach ag na nithe a fhoghlaimítear sa spórt ar gach réimse den saol. Taobhaíonn sé le Forbairt Chóitseála mar an gníomhaire aonair is tábhachtaí le hathrú a chur ar spórt don óige. Tríd an ‘CARVER Framework’ atá aige, cuireann sé seirbhís chóitseála agus réimse de Cheardlanna Cóitseála ar fáil do chóitseálaithe, lúthchleasaithe, foirne, clubanna agus eagraíochtaí thar réimse de spóirt agus thairis sin.

Copyright Paul Kilgannon 2021
Website by Grafton Digital.